Виїзне консультування жителів Городищенського району

Деталі

2Минулого тижня на виконання графіку надання адресної безоплатної правової допомоги незахищеним верствам населення фахівцями Головного територіального управління юстиції у Черкаській області та Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області здійснено виїзне консультування жителів села Орловець Городищенського району. До консультування залучено представників Смілянського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Городищенського бюро правової допомоги та Городищенського районного нотаріального округу.

Під час зустрічі жителів села проконсультовано щодо питань сімейного, земельного, житлового права та соціального захисту пільгових категорій громадян, також юридичних тонкощів оформлення спадщини.

Обговорено зміни умов договору оренди земельної ділянки, розірвання договору оренди земельної ділянки, наслідків накладання арешту на земельну ділянку за рішенням суду. Повідомлено, що норми чинного законодавства України визначають істотні умови договору оренди, які обов’язково потрібно дотримуватися.

Зокрема, у договорі оренди землі обов’язково повинні бути зазначені істотні умови договору. Також до договору неодмінно мають додаватися документи, що є невід’ємними частинами договору оренди землі, перелік яких визначається законодавством України.

Істотними умовами договору оренди землі є :

1) об’єкт оренди (тобто земельна ділянка з визначенням її кадастрового номера, місця розташування, розміру земельної ділянки);

2) строк дії договору (визначається сторонами договору, але він не може перевищувати 50 років);

3) орендна плата (із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду, доцільно визначати відповідальність за несплату орендної плати).

Орендна плата може встановлюватися у таких формах:

- грошовій;

- натуральній;

- відробітковій (надання послуг орендодавцю).

У разі договору оренди землі приватної власності сторони можуть визначити орендну плати у будь-якій із зазначених форм, або ж передбачити в договорі оренди поєднання різних форм орендної плати.

У разі оренди земельної ділянки державної або комунальної форми власності орендна плата встановлюється виключно у грошовій формі.

У договорі оренди землі доцільно також визначити:

- відповідальність за несвоєчасну сплату орендної плати;

- умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

- умови збереження стану об’єкта оренди;

- умови та строки передачі земельної ділянки орендарю (передача земельної ділянки здійснюється шляхом підписання сторонами акта приймання-передачі земельної ділянки. Зверніть увагу, такий акт приймання-передачі земельної ділянки є невід’ємною частиною договору оренди землі);

- умови повернення земельної ділянки орендодавцеві (передача земельної ділянки у разі припинення договору оренди здійснюється шляхом підписання сторонами акта приймання-передачі земельної ділянки від орендаря до орендодавця);

- існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки (наприклад, на земельній ділянці може бути зареєстроване право земельного сервітуту, також на земельній ділянці можуть бути створені охоронні зони);

- визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта оренди чи його частини;

- відповідальність сторін (у договорі оренди землі доцільно передбачити відповідальність не лише за прострочення сплати орендної плати, а також за несвоєчасне повернення земельної ділянки у разі закінчення строку договору оренди землі або ж дострокового розірвання договору, за зниження родючості ґрунту тощо);

- умови передачі у заставу та внесення до статутного фонду права оренди земельної ділянки.

Звертаємо увагу, що право оренди підлягає обов’язковій державній реєстрації.

За загальним правилом, зміна умов договору оренди земельної ділянки можлива за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення сторонами згоди щодо зміни умов договору оренди спір вирішується у судовому порядку.

   

Ген справедливості

   
© 2014 Черкаський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua