Про центр

Деталі

   

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області розпочав свою роботу із 1 січня 2013 року. Є територіальним відділенням Координаційного центру з надання правової допомоги у Черкаській області.

Основним завданням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області є створення рівних можливостей доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання у Черкаській області безоплатної вторинної правової допомоги, а саме надання таких видів правових послуг: 


 захист; 

-  здійснення  представництва   інтересів   осіб,   які  мають  право  на  безоплатну    вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого  самоврядування, перед іншими особами; 

 складання документів процесуального характеру. 


         Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Черкаській області відповідно до покладених на нього завдань: 

 • забезпечує участь захисника під час здійснення досудового розслідування та судового провадження у випадках, коли захисник відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи, застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, а також у випадках надання безоплатної вторинної правової допомоги особі за ухвалою суду у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення примусових заходів медичного характеру, у процедурах пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) або у разі вирішення судом питань під час виконання вироків, відповідно до статті 537 Кримінального процесуального кодексу України;
 • забезпечує захист, складання документів процесуального характуру та здійснення представництва інтересів особи, засудженої до покарання у вигляді позбавлення волі, триманння в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, за зверненням такої особи або за ухвалою суду в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 • укладає контракти/договори з адвокатами, включиними до Реєстру адвокатів, які надаютьбезоплатну вторинну правовову допомогу, відповідно до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 8;
 • приймає і реєструє повідомлення про затримання осіб, постанови/ухвали про залучення захисника відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;
 • видає доручення адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктамвідповідного права, визначеним у пунктах 3-7 частини першої статті 14 Закону України « Про безоплатну правову допомогу» (далі Закон), у разі необхідності скасовує їх в установленому порядку;
 • приймає рішення про зміну адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом та Кримінальним процесуальним кодексом України, у разі якщо відповідні доручення видані Регіонаним центром, а також про відмову у надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом;
 • видають довіреності підпорядкованим місцевим центрам для: 

- видання місцевими центрами доручень адвокатам для надання безоплатної вторинної правової допомоги суб’єктам відповідного права, визначеним пунктами 1, 2, 8 - 12 частини 1 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», у разі необхідності скасування таких доручень в установленому порядку; 

- прийняття  рішення про  заміну  адвоката, припинення надання безоплатної вторинної правової допомоги у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу»; 

 • забезпечує оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу в установленому порядку;
 • має право здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг для потреб Регіонального центру і підпорядкованих йому місцевих центрів у встановленому законодавством порядку;
 • здійснює моніторинг доступності безоплатної вторинної правової допомоги, надання якої забезпечується місцевими центрами;
 • здійснює моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • організовує, у тому числі через місцеві центри, підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу;
 • подає клопотання до Координаційного центру про виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, у випадках, передбачених пунктами 2, 3 частини 1 статті 24 Закону;
 • узагальнює, аналізує та поширює практику надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • забезпечує вивчення потреб та рівня задоволеності осіб, які звертаються щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги та/або отримали таку допомогу;
 • подає щоквартальні та річні звіти про свою діяльність та діяльність місцевих центрів Координаційному центру;
 • збирає, узагальнює та аналізує статистичні дані про надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 • забезпечує організацію і проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань надання безоплатної правової допомоги;
 • спрямовує, координує та контролює діяльність місцевих центрів. 
   
   
   
   

Ген справедливості

   

 

Безоплатна правова допомога

   

Ген справедливості

   
© 2014 Черкаський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua