Як адвокати дотримувались стандартів якості надання БВПД у 2017 році

Деталі

Проведено моніторинг дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі (далі – Стандарти) у 2017 році. Менеджери з якості системи надання безоплатної правової допомоги провели 1401 спостереження за роботою 1141 адвоката у судах, а також – 402 бесіди із клієнтами. У переважній більшості випадків адвокати дотримуються Стандартів. Грубих порушень Стандартів не зафіксовано. Більшість клієнтів задоволені роботою адвокатів.


До уваги громадськості – Координаційний центр з надання правової допомоги публікує звіт за результатами згаданого моніторингу.

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ АДВОКАТАМИ СТАНДАРТІВ ПІД ЧАС СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СУДАХ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ 

Начальники відділів забезпечення якості правової допомоги регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – менеджери з якості) впродовж звітного періоду провели:

1401 спостереження в судах, у тому числі: 987 – у судах першої інстанції, 414 – у судах апеляційної інстанції (див. діаграму 1), під час проведення спостережень оцінено дотримання стандартів 1141 адвокатом (див. діаграму 3);
402 бесіди з клієнтами (див. діаграму 2).

Діаграма 1

diagrama 1 2017 2

Діаграма 2

diagrama 2 2017 2

Діаграма 3

diagrama 3 2017 2

Виявлено 6 випадків недотримання адвокатами Стандартів, зокрема:

- відсутність у адвоката досьє – 2 випадки;
- адвокат не повідомив центр про вступ у справу адвоката за договором (в тому числі укладення договору з клієнтом для захисту якого видано доручення) – 2 випадки;
- адвокат не повідомив центр про вибуття зі справи у зв’язку з відмовою клієнта від захисту та його бажання захищати себе самостійно – 1 випадок;
- систематичні неявки адвоката в судові засідання – 1 випадок.

Випадок неявки адвоката в судові засідання було передано на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. За наслідками розгляду адвоката притягнено до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження.

МОНІТОРИНГ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ СТАНДАРТІВ ШЛЯХОМ ПЕРЕВІРКИ ВІДОМОСТЕЙ, ВНЕСЕНИХ АДВОКАТАМИ ДО АКТІВ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

З метою перевірки достовірності наданої адвокатами інформації, у 2017 році проведені перевірки актів, у разі коли безоплатна вторинна правова допомога надавалась:

- особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочину у віці до 18 років:2862 (див. діаграму 4);
- особам, які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист: 3720 (див. діаграму 5);
- особам, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне провадження: 1211 (див. діаграму 6);
- суб'єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу одним адвокатом протягом бюджетного періоду у відповідному районі (місті районного значення): 594 (див. діаграму 7).

Діаграма 4

diagrama 4 2017 2

Діаграма 5

diagrama 5 2017 2

Діаграма 6

diagrama 6 2017 2

Діаграма 7

diagrama 7 2017 2

Серед проаналізованих випадків відсутні грубі порушення Стандартів. Адвокати показують високий професійний рівень, емпатію, виявляють добру підготовку до судових засідань, ознайомлені з матеріалами справ та змінами до чинного законодавства. Наявні незначні порушення, такі як відсутність протоколу першого побачення з клієнтом (Черкаська область).

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПРИКЛАДІВ УСПІШНОГО ЗАХИСТУ, КРАЩИХ ПРАКТИК АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Менеджери з якості опрацювали:

- 113 приклад кращих практик та
- 454 зразки успішного захисту (див. діаграму 8).

Діаграма 8

diagrama 8 2017 2

Ознайомитись із такими прикладами та практиками можна, зокрема, в Інформаційному дайджесті системи безоплатної правової допомоги.

У 2017 році адвокати, які надають БВПД, в інтересах клієнтів досягли, зокрема, таких результатів:

- винесення виправдувального вироку – 157 випадків;
- зменшення обсягу обвинувачення – 478 випадків;
- зміна запобіжного заходу з тримання під вартою на більш м’який – 987 випадків;
- закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю в діяннях складу злочину –159 випадків;
- звільнення від відбування покарання з випробуванням – 6396 випадків;
- призначення мінімального строку (розміру) покарання – 7057 випадків.

АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ КЛІЄНТІВ ТА АДВОКАТІВ 

Анонімні анкетування проводяться з метою підвищення якості надання безоплатної вторинної правової допомоги та налагодження постійного зв’язку з суб’єктами надання права на безоплатну вторинну правову допомогу.

Всього клієнтам було направлено 958, отримано 484 анкет (див. діаграму 9). Адвокатам направлено 3495, отримано 1613 анкет (див діаграму 10).

Діаграма 9

diagrama 9 2017 2

Діаграма 10

diagrama 10 2017 2

ПРОПОЗИЦІЇ ТА ВІДГУКИ КЛІЄТНІВ

- збільшення обсягу інформування про діяльність системи БПД в засобах масової інформації;
- проведення загальних тренінгів з підвищення кваліфікації працівників центрів та адвокатів 2-3 рази на рік;
- вдосконалення системи опитування клієнтів щодо якості наданих послуг.

Загалом, більшість опитаних задоволені роботою адвокатів та мають позитивні враження від співпраці з системою БПД на місцевому та регіональному рівнях.

ПРОПОЗИЦІЇ АДВОКАТІВ 

- введення до методики оплати послуг додаткових заохочувальних коефіцієнтів в залежності від результатів розгляду справи;
- спрощення звітності, шляхом уможливлення подання звітних документів онлайн;
- підвищення розміру винагороди адвокатам;
- зазначення в дорученні вичерпного переліку дій, які має вчиняти адвокат;
- вдосконалення електронних сервісів на сайті Координаційного центру;
- запровадження автоматичного розподілу доручень;
- вдосконалення системи обліку відшкодування витрат, пов’язаних з наданням БВПД;
- врегулювання питання своєчасності виплати адвокатам винагороди;
- проведення каскадних тренінгів;
- звернення більшої уваги на психологічний стан клієнта – введення в штат працівників центру психолога;
- створення персонального електронного кабінету адвоката.

Підсумовуючи пропозиції адвокатів можна зробити висновки, що найбільш численними є вимоги щодо спрощення подання звітності, створення можливості подавати звітність онлайн, підвищення розміру винагороди та проведення каскадних тренінгів.

Переглянути та завантажити повну версію звіту за результатами моніторингу

Довідково

Згідно з п. 2 ст. 26 Закону України від 02.06.2011 №3460-VI «Про безоплатну правову допомогу» адвокат, який надає безоплатну вторинну правову допомогу, зобов’язаний надавати цю допомогу якісно та в необхідному обсязі. Такий же обов’язок покладений на адвокатів контрактом, який вони укладають із центром з надання БВПД.

Стандарти були розроблені робочою групою під головуванням Олександри Яновської, адвоката, д.ю.н., професора кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До складу робочої групи увійшли представники органів адвокатського самоврядування, науковці, системи безоплатної правової допомоги.

17 грудня 2013 року Рада адвокатів України схвалила проект стандартів якості надання безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі. 25 лютого 2014 року наказом Міністерства юстиції України №380/5стандарти були затверджені та введені в дію з 1 липня 2014 року.

Стандарти – це 29 обов’язкових для виконання кроків, які повинен здійснювати адвокат, надаючи безоплатну вторинну правову допомогу у кримінальному процесі, що є гарантією надання ним/нею такої допомоги якісно.

З 1 липня 2015 року запроваджено проведення моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, затверджених загаданим вище наказом Мін’юсту.

Моніторинг здійснюють менеджери з якості відповідно до наказу Координаційного центру з надання правової допомоги від 06 квітня 2015 року № 136 «Питання організації моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі».

   

Ген справедливості

   
© 2014 Черкаський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua