Трудова дисципліна та відповідальність за її порушення

Деталі
Дата публікації: Понеділок, 11 листопада 2019, 17:40
Share

8861078 листопада працівником Канівського бюро правової допомоги Іриною Тананоюспільно з представниками управління соціального захисту Канівської міської радипроведено “круглий стіл” з обговорення питання трудової дисципліни та відповідальності за її порушення.

Під час заходу присутнім роз’яснено, що Правила внутрішнього трудового розпорядку - це локальний нормативний акт, який регламентує організацію праці на підприємстві, в установі, організації.Їх наявність  обов’язкова для всіх роботодавців, оскільки цього вимагає Кодекс законів про працю України. Однією з підстав розірвання трудового договору є систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правиламивнутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного або громадського стягнення.

Одним з видiв юридичної вiдповiдальностi, яка застосовується виключно допорушникiв трудової дисципліни, є дисциплiнарнавідповідальність.Присутніх поінформовано про особливості застосування таких дисциплінарних стягнень як догана або звільнення, які відображаються в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку. При застосуванні звільнення до працівника, як заходу дисциплінарного стягнення роботодавець не може одночасно винести йому догану за те саме дисциплінарне порушення.

Наприкінці заходупрацівникбюроознайомилаприсутніх з переліком послугвідділу «Канівське бюро правової допомоги» та порядком отриманнябезоплатноїправовоїдопомоги.