Правопросвітницький захід спрямований на запобігання дискримінації

Деталі

25 квітня 2019 року працівником відділу «Чигиринське бюро правової допомоги» Оксаною Кривошеєю спільно з начальником Служби у справах дітей Чигиринської районної державної адміністрації Анною Нечистенко було проведено бесіду з представниками ромської національної меншини по питанню дискримінації.

Роми належать до національної меншини, яка постійно стикається із дискримінацією в українському суспільстві.

Дискримінація — менш прихильне поводження з людиною, ніж з іншими в аналогічній ситуації, через певні ознаки цієї людини.

Такими ознаками можуть бути: мова, релігійні переконання, етнічне чи національне походження, вік, колір шкіри, раса, стать, наявність інвалідності, політичні переконання, майновий стан, місце проживання…

Конституційні основи принципу рівності та заборони дискримінації закладено у статті 24 Конституції України, згідно якої громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Розрізняють пряму і непряму дискримінацію.

Пряма дискримінація визначена у статті 1 ЗУ «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»: «ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними».

Непряма дискримінація – це наслідок застосування нейтрально сформульованого (тобто такого, що не стосується конкретної ознаки особи або групи осіб) правила, вимоги чи політики, яке передбачає однакове ставлення, але на практиці створює менш сприятливі умови для реалізації прав певною особою або групою осіб через їхні ознаки.

Так, головною проблемою для представників ромської національної меншини в Україні є відсутність документів, які підтверджують особу. Не маючи можливості їх оформити, роми де-факто опинилися в своїй країні у становищі безгромадянства. А це автоматично перетворює їх у реальний об’єкт для непрямої дискримінації.

На завершення зустрічі було залишено інформаційні буклети з відповідними письмовими роз’ясненнями та контактними даними бюро для подальшого розповсюдження.

   

Ген справедливості

   
© 2014 Черкаський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua