Щоб найняти адвоката, тепер не треба корову продавати

Деталі
Адвокати цілодобово надають правові послуги на підставі до­ручень Черкаського обласного центру, які видаються за результатами повідомлень та процесуальних документів, отриманих від органів, уповноважених здійснювати затримання за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, службових осіб, уповноважених здійснювати досудове розслідування, про­курорів, слідчих суддів та судів. Повідомлення та процесуальні до­кументи цілодобо­во опрацьовуються черговими центрів.

Правова допо­мога у криміналь­ному провадженні на­дається адвокатами, які діють на підставі доручень, виданих Чер­каським обласним центром. Між Центром та адвокатами укладено контракти про надання правової допомоги.
Згідно зі ст. 13 Закону України, безоплатна вторинна правова до­помога це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних мож­ливостей для доступу осіб до пра­восуддя.

Безоплатна вторинна право­ва допомога передбачає такі види правових послуг:
1) захист від обвинувачення;
2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допо­могу, в судах, інших державних ор­ганах, органах місцевого самовря­дування, перед іншими особами;
3) складення документів процесу­ального характеру.

Отже, держава допомагає своїм громадянам уникнути незаконної «путівки» до буцегарні.

Леонід ТУМЕНКО

   
   
   
   

Ген справедливості

   

 

Безоплатна правова допомога

   

Ген справедливості

   
© 2014 Черкаський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги | При використанні матеріалів сайту посилання обов'язкове
Розробка: Троценко Сергій | [email protected] legalaid.gov.ua