Послуги захисту і представництва

Деталі
Дата публікації: Четвер, 11 вересня 2014, 22:22
Share

Конституцією України та деякими іншими актами законодавства закріплено право кожного на безоплатну правову допомогу.
Прийняття Верховною Радою України  Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI дало змогу Україні, як державі, отримати певний механізм реалізації вищезазначеного права.
Згідно Закону України, безоплатна правова допомога поділяється на первинну та вторинну.  
Безоплатна вторинна правова допомога надається спеціально утвореними в областях Центрами через механізм, закладений у вищезазначеному Законі України.
Черкаський обласний центр забезпечує надання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні :

 

Черкаським обласним центром призначається адвокат для захисту особи лише на підставі постанови слідчого чи прокурора або ухвали слідчого судді чи суду.
        

Захист особи від обвинувачення у кримінальному провадженні здійснюється адвокатом, який співпрацює з Центром на контрактній основі.
Надані адвокатом правові послуги оплачуються коштом держави. Тобто для підозрюваної, обвинуваченої особи послуги адвоката є безкоштовними.
Участь захисника в кримінальному судочинстві є найбільш вагомим засобом реалізації особою права на захист.
Позбавлення підозрюваного, обвинуваченого вчасного права на захист призводить до порушення його конституційних прав та прав гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (1950 року).